Moni

Huazuar nga një komedi e kohës së komunizmit, përdoret para së gjithash për avokatët e gjykatave që funksionojnë njëkohësisht si sekserë mes palëve dhe gjykatësve. Kryen shërbimin e transferimit të parave nga ankimuesi apo pala mbrojtëse në një gjyq te gjykatësit dhe mban për vete një pjesë të parave, zakonisht 10 deri në 30 mijë lekë. Shih më shumë: Fjalorthi Politik Shqiptar

You may also like...