Koçizimi

Një proces që përfshiu median shqiptare pas vitit 2001. Nënkupton prirjen e të gjithë biznesnemëve për të bërë një gazetë dhe për ta përdorur atë për shantazh ndaj shtetit dhe konkurrentëve sipas modelit të Koço Kokëdhimës. Vlerësohet se së paku një dyzinë gazetash janë ndërtuar në Shqipëri në këtë mënyrë. Shih më shumë: Fjalorthi Politik Shqiptar

You may also like...