Fjalorthi politik shqiptar në një fjalëkryq

Fjalorthi politik shqiptar është bërë më në fund një fjalëkryq interaktiv. Ju mund ta zgjidhni atë duke gjetur fjalët në vendin e duhur. Kush e zgjidh i pari, tregon se është shqiptar i mirë.

Klikoni te linku për të hapur fjalëkryqin.

fjalekryq i plote politik

cross

Përgjigjet gjenden te fjalori te këto linqe:

https://diaryoftirana.com/fjalorth-politik-shqiptar-iv-hyrjet-e-reja/

https://diaryoftirana.com/fjalorth-i-politik-shqiptar-pjesa-iii/

https://diaryoftirana.com/fjalorth-politik-shqiptar-hyrjet-e-reja/

https://diaryoftirana.com/fjalorth-i-vogel-i-politikes-shqiptare/

 

You may also like...