Mister Kolinozi

Një etiketë e përdorur nga gazetarët në vitin 2005 për kandidatin për deputet Arben Ahmetaj, në fotografitë elektorale të së cilit shkëlqenin aq shumë dhëmbët sa ngjanin si reklamë paste dhëmbësh. Shih më shumë: Fjalorthi Politik Shqiptar

You may also like...