Author: Admin

Weapons Request Shakes Albania’s Love for US 0

Weapons Request Shakes Albania’s Love for US

US pressure on Tirana to host the destruction of Syria’s abandoned chemical weapons makes many Albanians feel that their loyalty to America is being abused. Gjergj Erebara BIRN Tirana Albanian officials have confirmed that...

Antikimikët, prokimikët dhe të fshehtit 1

Antikimikët, prokimikët dhe të fshehtit

Gjergj Erebara Jam vetëpërmbajtur shumë gjatë kësaj kohe për të mos folur për disa ngjarje përreth zemërimit popullor kundër importimit të armëve kimike dhe përpjekjes së organizatorëve të ndryshëm për të fuqizuar këtë zemërim....

Si t’i zëmë me gurë politikanët 0

Si t’i zëmë me gurë politikanët

Gjergj Erebara Nja tetë muaj më parë, duke marrë leksionet e Gene Sharp Nga Diktatura në Demokraci, pata bërë një si tip udhërrëfyesi se si të organizojmë protesta të suksesshme. Nën eksperiencën e protestave...

Armë kimike dhe dy mijë leka për votë 0

Armë kimike dhe dy mijë leka për votë

Gjergj Erebara Refuzimi i shqiptarëve për armët kimike të Sirisë duket se ka dy arsye kryesore: frikë dhe poshtërim. Ne shqiptarët jemi të frikësuar për potencialin vdekjeprurës që pritet të marrim, potencial që vende...

#NotochemicalweaponsinAlbania 0

#NotochemicalweaponsinAlbania

Dear international activist! Albania is a small country and the poorest member of North Atlantic Alliance (NATO). Albania has limited record of political stability. (The country has descended in chaos twice in the last...

ATA E KONSIDEROJNË NORMALE 1

ATA E KONSIDEROJNË NORMALE

GJERGJ EREBARA Normalisht duhej të qe një periudhë e qetë lajmesh. Pas ndryshimit të qeverive dukej sikur do të fillonte një periudhë cicmicesh pa rëndësi, por gjithsesi shqiptarët do të kishin qetësinë dhe mungesën...

Baza e braktisur e armëve më të rrezikshme të botës 0

Baza e braktisur e armëve më të rrezikshme të botës

Reparti i famshëm për armët kimike të ushtrisë shqiptare prapa Dajtit, ku ndoshta mund të përfundojnë armët e Asad, është sot praktikisht një zonë e braktisur, pa roje, ku çdo kureshtar mund të hyjë...

Koha më e mirë për të marrë kredi për shtëpi? Ndoshta! Por varet!!! 0

Koha më e mirë për të marrë kredi për shtëpi? Ndoshta! Por varet!!!

[chartboot version= ‘3.0’ code= ‘AFE1’ border= ‘1’ width= ‘550’ height= ‘300’ attribution= ‘1’ jsondesc= ‘{“containerId”:”visualizationAFE1″,”dataTable”:{“cols”:xxx00xxx{“id”:””,”label”:””,”pattern”:””,”type”:”string”},{“id”:””,”label”:”Leku”,”pattern”:””,”type”:”number”},{“id”:””,”label”:”Euro”,”pattern”:””,”type”:”number”}xxx01xxx,”rows”:xxx00xxx{“c”:xxx00xxx{“v”:”Janar”,”f”:null},{“v”:8.7,”f”:null},{“v”:6,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Shkurt”,”f”:null},{“v”:8.3,”f”:null},{“v”:6.1,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Mars”,”f”:null},{“v”:9.6,”f”:null},{“v”:6.5,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Prill”,”f”:null},{“v”:9.4,”f”:null},{“v”:8,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Maj”,”f”:null},{“v”:9.7,”f”:null},{“v”:7,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Qershor”,”f”:null},{“v”:9.1,”f”:null},{“v”:6.8,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Korrik”,”f”:null},{“v”:9.4,”f”:null},{“v”:7,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Gusht”,”f”:null},{“v”:9.6,”f”:null},{“v”:7.2,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Shtator”,”f”:null},{“v”:9.9,”f”:null},{“v”:6.6,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Tetor”,”f”:null},{“v”:9.6,”f”:null},{“v”:6.8,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Nëntor”,”f”:null},{“v”:9.3,”f”:null},{“v”:6.4,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Dhjetor”,”f”:null},{“v”:9.5,”f”:null},{“v”:6.7,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Janar”,”f”:null},{“v”:9.1,”f”:null},{“v”:6.4,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Shkurt”,”f”:null},{“v”:9.4,”f”:null},{“v”:7.1,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Mars”,”f”:null},{“v”:9.1,”f”:null},{“v”:6.7,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Prill”,”f”:null},{“v”:8.9,”f”:null},{“v”:6.4,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Maj”,”f”:null},{“v”:9.8,”f”:null},{“v”:7.1,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Qershor”,”f”:null},{“v”:9.8,”f”:null},{“v”:6.4,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Korrik”,”f”:null},{“v”:9.6,”f”:null},{“v”:6.6,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Gusht”,”f”:null},{“v”:8.9,”f”:null},{“v”:6.5,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Shtator”,”f”:null},{“v”:8.4,”f”:null},{“v”:6.5,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Tetor”,”f”:null},{“v”:8.6,”f”:null},{“v”:5.8,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Nëntor”,”f”:null},{“v”:8,”f”:null},{“v”:5.5,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Dhjetor”,”f”:null},{“v”:7.1,”f”:null},{“v”:6,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Janar”,”f”:null},{“v”:7,”f”:null},{“v”:6.3,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Shkurt”,”f”:null},{“v”:7.6,”f”:null},{“v”:6.3,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Mars”,”f”:null},{“v”:7.5,”f”:null},{“v”:6.3,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Prill”,”f”:null},{“v”:9.1,”f”:null},{“v”:5.7,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Maj”,”f”:null},{“v”:8.6,”f”:null},{“v”:5.7,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Qershor”,”f”:null},{“v”:8.7,”f”:null},{“v”:6.1,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Korrik”,”f”:null},{“v”:8.4,”f”:null},{“v”:6,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Gusht”,”f”:null},{“v”:7.9,”f”:null},{“v”:6.1,”f”:null}xxx01xxx}xxx01xxx,”p”:null},”options”:{“hAxis”:{“useFormatFromData”:true,”minValue”:null,”maxValue”:null,”viewWindow”:null,”viewWindowMode”:null},”legend”:”right”,”title”:”Interesat e kredive për prona të patundëshme, segmenti Individë/familje”,”vAxes”:xxx00xxx{“title”:null,”minValue”:null,”maxValue”:null,”viewWindow”:{“max”:null,”min”:null},”useFormatFromData”:true},{“viewWindow”:{“max”:null,”min”:null},”minValue”:null,”maxValue”:null,”useFormatFromData”:true}xxx01xxx,”curveType”:”function”,”animation”:{“duration”:500},”booleanRole”:”certainty”,”lineWidth”:2},”state”:{},”isDefaultVisualization”:true,”chartType”:”LineChart”}’ ]

Rënia e pabesueshme e interesave të borxhit publik dhe Raiffeisen 0

Rënia e pabesueshme e interesave të borxhit publik dhe Raiffeisen

[chartboot version= ‘3.0’ code= ‘A442’ border= ‘1’ width= ‘550’ height= ‘300’ attribution= ‘1’ jsondesc= ‘{“containerId”:”visualizationA442″,”dataTable”:{“cols”:xxx00xxx{“id”:””,”label”:”Viti”,”pattern”:””,”type”:”string”},{“id”:””,”label”:”Raiffeisen”,”pattern”:””,”type”:”number”},{“id”:””,”label”:”Bankat e tjera”,”pattern”:””,”type”:”number”},{“id”:””,”label”:”Interesi BTH 12 mujore”,”pattern”:””,”type”:”number”}xxx01xxx,”rows”:xxx00xxx{“c”:xxx00xxx{“v”:”2010″,”f”:null},{“v”:34.9,”f”:null},{“v”:34.4,”f”:null},{“v”:7.5,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2011″,”f”:null},{“v”:34.2,”f”:null},{“v”:34.85,”f”:null},{“v”:7,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2012″,”f”:null},{“v”:29.4,”f”:null},{“v”:37.52,”f”:null},{“v”:6.6,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Qershor 2013″,”f”:null},{“v”:26.31,”f”:null},{“v”:38,”f”:null},{“v”:5.52,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”Shtator 2013″,”f”:null},{“v”:24.6,”f”:null},{“v”:39,”f”:null},{“v”:3.85,”f”:null}xxx01xxx}xxx01xxx,”p”:null},”options”:{“hAxis”:{“useFormatFromData”:true,”viewWindow”:{“max”:null,”min”:null},”minValue”:null,”maxValue”:null},”legend”:”right”,”title”:”Pjesa e Raiffeisen te borxhi publik dhe ecuria e interesave”,”vAxes”:xxx00xxx{“title”:null,”minValue”:null,”maxValue”:null,”viewWindow”:{“max”:null,”min”:null},”useFormatFromData”:true},{“viewWindow”:{“max”:null,”min”:null},”minValue”:null,”maxValue”:null,”useFormatFromData”:true}xxx01xxx,”animation”:{“duration”:500},”type”:”line”,”booleanRole”:”certainty”,”series”:xxx00xxx{“type”:”bars”}xxx01xxx},”state”:{},”isDefaultVisualization”:true,”chartType”:”ComboChart”}’ ] Interesat e...